// MasjidPro

"Rakan Strategik Bagi Masjid Anda Dengan Sistem Yang Interaktif"

MasjidPro merupakan perisian interaktif yang dibangunkan dalam membantu organisasi   masjid untuk mengurus serta mentadbir komuniti anak kariah khususnya dengan lebih sistematik dan efisien

Perisian MasjidPro

Modul yang dibangunkan didalam MasjidPro menepati dengan apa yang diperlukan oleh sesebuah masjid

Sokongan Teknikal

24/7 sokongan teknikal yang diberikan kepada masjid yang mengambil pakej Masjidpro

// REVOLUSI 4.0

"Merevolusikan Institusi Masjid Dengan IR 4.0"