Modul Sistem MasjidPro

Statistik

Memudahkan pengerusi mahupun AJK masjid dalam melihat analisis data secara graf statistik

Pengesahan

Membantu pihak pentadbir masjid membuat pengesahan dengan cepat dan efektif

Kehadiran

Kehadiran pegawai yang bertugas seperti imam,bilal,siak di rekod dengan mengunakan peranti yang sangat efesien

Minit mesyuarat

Kini kerja-kerja pengkeranian setiausaha masjid tidak perlu lagi bimbang kerana modul minit mesyuarat yang lengkap dan tersusun

Kewangan

Pembangunan modul kewangan yang sangat membantu Jawatankuasa bendahari dalam merekod serta memudahkan pembentangan audit tahunan secara online

Aktiviti

Merekodkan segala aktiviti yang dijalankan setiap bulan bagi memudahkan pihak yang berkenaan membuat semakan secara menyeluruh

Selenggara

Membantu pihak pengurusan dan pentadbir masjid dalam merekod segala kerj-kerja selenggara yang melibatkan fasaliti dan utiliti masjid secara sistematik

Organisasi

Pendaftaran bagi memudahkan urusan rekod bg pihak berwajib yang mengurus serta mentadbir masjid

Komuniti

Rekod berkaitan komuniti setempat untuk rujukan pihak pengurusan dan petadbir masjid

Aduan

Memudahkan anak kariah untuk membuat sebarang aduan yang berkaitan masjid di kariah masing-masing

MasjidCare

Masjidcare di bangunkan setelah melihat permasalahan dari pandemik Covid 19 yang telah melanda Malaysia sehinggakan semua masjid terpaksa ditutup

Carian

Memudahkan pihak pengurusan masjid untuk mencari data maklumat anak kariah dengan pantas